תקנון

1. החנות משמשת כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל , בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות .
2. כל התמונות והאביזרים המופיעים בקניון להמחשה בלבד. ט.ל.ח
3. מחירי המחירון הנ”ל אינם משקפים בהכרח את מחיר השוק. אנו ממליצים לעשות סקר שווקים טרם הגשת ההצעה דרך האתר.
4. התשלום בכרטיסי אשראי בלבד. ניתן לבצע הזמנות גם בטלפון בשעות הפעילות, כמו כן חלק מהמוצרים שמצויין יש אפשרות לשלם במזומן ולאסוף את המוצרים ברחוב לישנסקי 10 ראשל”צ.
5. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ. לצד מחיר המוצר מופיעים גם דמי טיפול ומשלוח. ניתן לאסוף את המוצרים הנרכשים באופן עצמאי ברחוב לישנסקי 10 ראשל”צ.
6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין הקניון החנות , לכל דבר ועניין.
7. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים . גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

מכירות – חלק כללי

1.0 חגור קמפינג תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .
מחסור במלאי:
חגור קמפינג עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר המוצג על-ידיה ברשותה עם זאת, עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר חסר מן המלאי במצב כזה, רשאים חגור קמפינג לבטל את המכירה ולהשיב לזוכה את כספו אם בוצע תשלום בפועל, כל זאת בהודעה שתיעשה באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני של הזוכה.
חגור קמפינג רשאית להציע לזוכה מוצר/שירות חלופי, הדומה בתכונותיו ובמחירו למוצר הזכייה, בפנייה ישירה לקונה באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלו. במידה ואין הזוכה מעונין במוצר/בשירות החלופי, קמה לו הזכו
לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של הזוכה, ככל ששולם, יוחזר לו. בוטלה המכירה או סופק לזוכה מוצר/שירות חלופי כאמור, לא תהא חגור קמפינג כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם לזוכה או לאחר, ולזוכה לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי קניה טובה לישראל בגין הזכייה במכירה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף,עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג ” דף מכירה” , דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחנות מהחברה , ואת מחיר המכירה ( להלן: דף המכירה)
2.0 פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע”י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות. מכירה רגילה
במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :
2.1 החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
2.2 במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות , כפי שיפורסם.
2.3 השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

אופן ההשתתפות במכירות

3.0 לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד’.
4.0 הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל”מבצע פעולה” . לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.
5.0 מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה .
6.0 לאחר אישור העיסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי העיסקה בקישור “כרטיס לקוח” בחנות, תוך 24 שעות.
7.0 חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העיסקה ע”י חברות האשראי.
8.0 הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
9.0 הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
10 במקרה בו לא אושרה העיסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות המספקת לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי .
במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי .
לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע”י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העיסקה כמבוטלת .
11 בעלי חגור קמפינג והוא הספק יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות , מחירו, תעודת אחריות , זמן אספקה וכד’ .
12 לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות לחברתינו בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות. או לטלפון של הספק שיופיע בדף המוצר.
13 ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ( להלן: החוק).
14 ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 יום , הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .
15 במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש”ח , בהתאם להוראות החוק .
16 אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה או הספק, על הלקוח . מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא כולל חשבונית המקור.
17 מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר .
18 לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהחברה או הספק נתנו את הסכמתם מראש . 19 החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
19.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
19.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
19.3 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
19.4 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
20 הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
21 אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

אספקת המוצרים

22 החנות ואו הספק לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר ,אלא אם צויין מפורשות אחרת.
23 החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה . חגור קמפינג אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
23.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב יחרום ונזקי טבע.
23.2 שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
23.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
24 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
25 זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח

26 דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
27 במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון
28 הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מחגור קמפינג רחוב לישנסקי 10 ראשל”צ וזאת בתיאום מראש עם החנות בקשר לאיסוף המוצרים.
29 מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח בתנאי שהספק המוכר מאפשר איסוף עצמי.

שירות לקוחות

30 כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם הספקים השונים .
31 לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל חגור קמפינג לישנסקי 10 ראשל”צ בימים א-ה’ בין השעות 09:00-20:00 יום ו’ וערבי חג 09:00-15:00 טלפון שרות לקוחות 03-9087878 או 03-9612649. מספר פקס- 03-9627964 [email protected] נא לציין מס’ טלפון בעת משלוח הEMAIL ומספר הזמנה עם בוצעה 32 נציגי החברה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

מדיניות משלוחים והחזרות

מחיר המשלוח החבילה תגיע ל… זמן משלוח (מרגע השליחה) שיטת משלוח
19 ש”ח כל מקום ברחבי הארץ עד 7 ימי עסקים דואר רשום
39 ש”ח כל מקום ברחבי הארץ עד 3 ימי עסקים משלוח מהיר
49 ש”ח מחוז מרכז עד 48 שעות משלוח אקספרס
צוות פק”ל חגור עושה כל שביכולתו כדי לשלוח את ההזמנות במועד המוקדם ביותר האפשרי. נעשה מאמץ לשלוח את המוצרים שהזמנתם במהלך יום עבודה אחד (מקסימום שניים). במידה ונראה שישנו צפי לעיכוב כלשהו, אנחנו מבטיחים לנסות ליצור אתכם קשר טלפוני / בדוא”ל ולתת לכם לבחור בין ביצוע חלקי של ההזמנה ובין התאמתה לאפשרויות הניתנות לאספקה מידית.
במרבית המקרים, במידה והמוצר נמצא במלאי, המשלוח יוצא ממחסני ‘פק”ל חגור’ עוד באותו יום או ביום למחרת. במקרים יוצאי דופן אנו עומדים בקשר טלפוני עם הלקוח.
מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עסקים כהגדרתם לעיל הנספרים מיום ביצוע ההזמנה. החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המשתמש, וזאת בכפוך למדיניות חברות ההובלה.
החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב. ביטולים
משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
עסקת מכר של פריטים המנויים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן אינה ניתנת לביטול.
ניתן לבטל הזמנת און ליין החל מתאריך ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים לאחר קבלת המוצר. החזר כספי יתקבל לאמצעי התשלום המקורי.
תנאי החזרה
בהמשך לאמור לעיל, ניתן להחזיר לחברה כל פריט על מנת להחליפו בפריט אחר או לקבל זיכוי בגין הסכום
ששולם עבור אותו הפריט, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: – לא נעשה בפריט כל שימוש;
– לא נגרם לפריט נזק או פגם;
– תווית המחיר עדיין מחוברת אל הפריט;
– הפריט באריזתו המקורית;
– הוצגה החשבונית המקורית בגין התשלום עבור הפריט;
– הפריט המוחזר אינו בגדר הלבשה תחתונה, גרביים, בגדי ים, משקפות, ציוד צלילה או דייג;
– הפריט המוחזר לא יוצר במיוחד עבור המשתמש או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות.
החזרת הפריט/הפריטים יכולה להתבצע רק לאחר הודעה להנהלת האתר באמור לעיל וזאת בכל אחת מחנויות הרשת ו/או באמצעות דואר רשום או דואר שליחים למשרדי החברה ברחוב הסתת 16, מודיעין-מכבים-רעות, מיקוד 7178114.

אבטחת מידע פרטיות בחנות


33 החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע . העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
34 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
35 ההחברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

כללי

מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
36 התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות או הספק.
37 החנויות המופיעות באתר אינן בבעלות החנות ואינן מופעלות על ידי האתר , החנויות נמצאות באחריות הבלעדית של בעלי החברה או הספקים, אלא אם נכתב אחרת . כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים , בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו ע”י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים .
38 החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית . יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .
39 החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המככירה הפומבית , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
40 החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
40.1 הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .
40.2 אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .
50 אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
51 רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
52 נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

אמינות

53 החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות פומביות באתר האינטרנט , ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.
54 קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות , או הקשור עימה לקחת חלק במכרזים . עובדי החברה וספקי החברה אף חתומים על מסמך האוסר עליהם מפורשות לבצע רכישות במסגרת האתר.
55 קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר.
מבצעים והנחות על מוצרי יבואן: ידוע לרוכש שההנחה במסגרת מבצעי יבואן הם מהמחיר הקטלוגי. ניוזלטרים, דיוורים, דיוורים פרסומיים.
חברת פק”ל חגור משתמשת במערכת דיוור אלקטרונית על מנת לשלוח אל הלקוחות הרשומים ניוזלטרים עם הודעות פרסומיות על מבצעים מיוחדים, מבצעים עונתיים, ומידע פרסומי ובעל ערך מוסף העשוי לעניין ולהטיב עם לקוחותינו בעבר ובהווה, הן מבחינה ערכית והן מבחינת חיסכון כספי ללקוח.
פק”ל חגור אינה משתמשת ברשימות מיילים קנויות! בעת הרשמתך לאתר כתובת המייל נשמרת במערכת הדיוור שלנו, וניתן להסיר אותה בכל עת.
אנחנו בפק”ל חגור עושים את כלל המאמצים על מנת לוודא שניוזלטרים הנשלחים דרך המערכת הינם מיילים אשר אושרו ע”י בעלי תיבת המייל.
אם קיבלת או שאתה מכיר קבלת דואר זבל שאינך מעוניין בו, או שאינך מצליח להסיר משרתי מערכת שליחת newsletter פק”ל חגור נא שלח פנייה למייל: [email protected] ואנו נטפל בנושא במיידי. אנו עושים את כלל המאמצים הטכנולוגיים לשמירת חוק דואר הזבל (ספאם) של מדינת ישראל, עם את, האחריות הבלעדית והישירה על שליחת הודעות ממערכת פק”ל חגור או על תוכנם הינה של הלקוח העושה שימוש במערכת ההרשמה לאתר.
פק”ל חגור מסירה כל אחריות בנוגע לשליחת פרטי כתובות מייל על ידי הלקוח או מי מטעמו דרך מערכת ההרשמה לאתר לאחר שהלקוח אישר את התקנון בעת ההרשמה. האחריות כולה מוטלת על הלקוח או מי מעובדיו או מי מטעמו השולח את כתובות המיילים דרך מערכת זו.
כל תביעה, דרישה או סעד שיעלה מול לקוח פק”ל חגור ע”י בעלי תיבת מייל או כל גוף אחר תטופל במיידי ולאחר זאת לא תהיינה לו טענות אל חברת פק”ל חגור.
בנוסף לאמור לעיל, פק”ל חגור מתחייבת שלא לשלוח לך חומרים פרסומיים ומבצעים שתוכנם אינו עולה בקנה אחד עם ערכיה!
אנו מתחייבים שלא לשלוח הודעות או חומרים פרסומיים בעלי- תוכן אלים, תוכן גזעני, תוכן פוגעני, תוכן פורנוגרפי, תוכן המופנה לקטינים ללא אישור, תוכן המתאר אלימות או התעללות, תוכן המפר זכויות יוצרים וקניין רוחני, תוכן הכולל מוצרים ו/או שירותים ו/או פרסומים לא חוקיים.
אנו מתנצלים באם נפגעת עד היום מהודעותינו.
באם נתקלת בבעיה, תקלה או שאלה, אנחנו כאן בכל עת בשבילך.
טלפון: 03-9087878
מייל: [email protected]
מאחלים רכישה נעימה!
פק”ל חגור.