תנאי השימוש בפק”ל חגור

תנאי שימוש (להלן: “תנאים“) אלה חלים על גישתך ושימושך באתר, אפליקציות ומוצרים ושירותים מקוונים נוספים (להלן: “שירותים” או “שירותינו“), המסופקים על ידי pakalhagor.co.il וכל חברות הבת והחברות הנוספות של פק”ל חגור (להלן: “פק”ל חגור” או ” אנחנו“), לרבות pakalhagor.co.il, Pakalhagor.co.il, Pakal.co.il, Gocamp.co.il. על ידי לחיצה לאישור או לחלופין על ידי שימוש בשירותינו, הנך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים לתנאים אלו, לרבות הוראת בוררות חובה וויתור על תבעיה ייצוגית בסעיף 16, אינך רשאי להשתמש בשירותינו.

בנוסף לתנאים אלו, אנחנו עשויים לבקש אישור תנאים נוספים הנחוצים לתכונה, קידום, מוצר או שירות מסויים (להלן: “תנאים נוספים“).
במידה והתנאים הנוספים נוגדים את התנאים, התנאים הנוספים הם אלה שיבואו לידי ביטוי.

1 זכאות

הנך חייב להיות לפחות בגיל 13 על מנת להשתמש בשירותינו. אם הנך מתחת לגיל 18, הנך יכול להשתמש בשירותינו בהשגחת הורה או מבוגר המסכים לתנאי השימוש. אם הנך הורה או מבוגר למשתמש מתחת לגיל 18, הנך מסכים לשאת במלוא האחריות והפעולות של אותו משתמש.

2 חשבונות משתמשים

על מנת להשתמש בחלק או בכל שירותינו, תצטרך להרשם כמשתמש באתר. אם הנך נרשם כמשתמש לאתר, עליך לספק מידע מדויק ולעדכן את המידע במידה והשתנה. עליך לתחזק את אבטחת המשתמש ופרטי המשתמש ולדווח באופן מיידי אם גילית או אם הנך חושד כי נעשה שימוש בחשבון המשתמש שלך ללא רשותך. אם הנך מאפשר לאדם אחר לגשת לשירותינו דרך חשבון המשתמש שלך, הנך מוכן לקחת אחריות על פעילות אותו משתמש.

3 תנאי מכירה

 1.  זמינות ותמחור. כל המוצרים המוצעים למכירה כפפופים לזמינות ואנחנו מחזיקים את הזכות להטיל הגבלת כמויות בכל הזמנה או לדחות חלק מהזמנה או את כולה מבלי הודעה מוקדת. מחירי מוצרים נתונים לשינוי בכל זמן, אך שינויים לא ישפיעו על הזמנות שכבר ביצעת.
 2. מיסים. הנך אחראי על כל מס רכישה, שימוש, מכס או מיסים ממשלתיים אחרים, היטלים או עלויות (להלן: “מיסים“) בגין ובהתאמה לרכישתך של מוצרים או שירותים דרך שירותינו. אנחנו נהיה אחראיים למיסים ועלויות אותם נראה לנכון. אנו נציג ערך משוער של המס המוטל בעת הרכישה, חוץ ממקרים בהם כתבנו כי המחיר כולל מיסים. המס אשר יחוייב בפועל עשוי להשתנה מזה המוצג בדף הרכישה. כמה דברים עשויים להשפיע על זה, כמו למשל שוני בין מעבד הרכישה ושינויים במיסים.
 3. תשלום. רק דרכי תשלום המאושרות על ידינו ינתנו לשימוש על מנת להשלים את הרכישה דרך השירותים שלנו. אתה מייצג ומתחייב כי הנך רשאי להשתמש באמצעי התשלום שברשותך. אתה מאשר לנו לחייב את אמצעי התשלום בעבור סך הזמנתך (לרבות כל מס, עלות משלוח ועלות עיבוד). אם מוצר כלשהו בהזמנתך אינו זמין, נחייב רק את המחירים, המיסים וחיובים נוספים עבור המוצרים הזמינים בלבד.
 4. משלוח: סיכון אובדן. הנך מסכים לשלם כל עלות מלוח ועיבוד המוצגים בזמן ביצוע הרכישה. אנחנו שומרים את הזכות לעלות, להוריד, להוסיף או לגרוע עלויות משלוחים ועיבוד מפעם לפעם, אך נספק התראה על השינויים המוחלים עליך לפני ביצוע הרכישה. כל תאריך אספקה או זמן משלוח המוצגים כחלק מתהליך הרכישה הינם מוערכים בלבד ולא מובטחים. אלא אם ציינו אחרת בכתב דרך שירותינו, סיכון אובדן או פגיעה למוצר הנשלח אליך עובר אליך מרגע העברת המוצר מפק”ל חגור לחברת השליחויות.
 5. החזרות. אנא קרא את מדיניות ההחזרות למידע בנוגע החזרת מוצרים אשר נרכשו דרך השירותים של פק”ל חגור.
 6. תקלות. במקרה של תקלה, אנחנו שומרים את הזכות לתקן אותה ולשנות את הזמנתך בהתאם (אשר כולל חיוב בעבור המחיר הנכון) או לבטל את ההזמנה ובצע החזר על סך הרכישה.
 7. אחריות למוצרים. מוצרים המוצעים למכירה דרך השירותים של פק”ל חגור מיוצרים על ידי חברות שונות. הספק יכול להציע אחריות מטעמו, אך אם לא נקבע אחרת בדף המוצר, פק”ל חגור לא מציע אחריות על מוצרים אלו. זה אומר שהם נמכרים על ידי פק”ל “כמו שהם”. אם הספק מציע אחריות מוגבלת למוצר, בדרך כלל ניתן למצוא מידע זה באתר הספק. בעת רכישה בפק”ל חגור, הנך מסכים כי כל שירות אחריות למוצר מסויים יעשה על ידי הספק ולא על ידי פק”ל חגור.

4 תוכן משתמשים

השירותים של פק”ל חגור עשויים לתת לך ולמשתמשים אחרים אפשרות ליצור, לפרסם, לשמור או לשתף תוכן, לרבות הודעות, טקסט, חוות דעת על מוצרים, תמונות, סרטונים, שמע וחומרים אחרים (להלן: “תוכן משתמש“). חוץ מרישיון אשר הנך מספק למטה, בינך לבין פק”ל חגור, הנך שומר על כל זכות הנוגעת לתוכן המשתמש שלך. הנך מעניק לפק”ל חגור רישיון תמידי, בלתי בפיך, לא בלעדי, ללא תמלוגים, כלל עולמי, משולם במלואו ומתן תת רישיון לשימוש, שכפול, עריכה, הפצה והצגה באופן פומבי את תוכן המשתמש שלך, לרבות כל שם, שם משתמש ודירוג המסופק בהקשר לתוכן המשתמש שלך, דרך השירותים ודרך כל פורמט מדיה וערוץ הידועים אשר ידועים עכשיו או יפותחו בהמשך מבלי פיצוי אליך. למרות שאין לנו חיוב להציג, לערוך או לעקוב אחר תוכן משתמש, אנחנו רשאים למחוק או להסיר תוכן משתמש בכל זמן ובלי סיבה. הנך מייצג ומתחייב כי ברשותך כל זכות הדרושה על מנת לספק לנו את הזכויות המוענקות בסעיף זה.

5 תוכן אסור

הנך מסכים כי לא תפר כל חוק, הסכם, או זכות צד שלישי החלים עליך או תבצע עוולה, וכי הנך האחראי היחיד על התנהגותך בזמן שימוש בשירותים המסופקים על ידי פק”ל חגור. אתה לא:

 • תבצע כל פעולה אשר מטרידה, מאיימת, פוגעת או גורעת מחוויית משתמש אחר באתר.
 • תשתמש או תנסה להשתמש בחשבון משתמש של משתמש אחר מבלי אישור והסכמה של אותו המשתמש.
 • תשתמש בשירותים של פק”ל חגור בכל צורה העלולה להפריע, לשבש, להשפיע לרעה או לעכב משתמש אחרים ולמנוע מהם הנאה מלאה מהשירותים של פק”ל חגור.
 • תבצע הנדסה הפוכה בכל צורה שהיא לשירותים של פק”ל חגור ולא תבצע אף פעולה העשויה לחשוף קוד או לעקוף או לעקוף אמצעים אשר ימנעו או יגבילו גישה לכל אחד מהשירותים המוצעים על ידי פק”ל חגור או לחלק משירות.
 • תנסה לעקוף כל צורת ניסון תוכן אשר בה אנחנו משתמשים או תנסה לגשת לכל אפשרות או איזור השייך לשירותים של פק”ל חגור אשר אינך מורשה לגשת אליהם.
 • תפתח תוכנות או תשתמש בתוכנות על מנת להפעיל ו/או לתפעל שירותים של פק”ל חגור בלי הסכמה כתובה מראש.
 • תשתמש בתוכנה לכריית מידע, רובוטים או תוכנות אחרות לאיסוף או חילוץ מידע בהקשר לשירותים של פק”ל חגור.
 • תעקוף או תתעלם מהנחיות המוכלות בקובץ robots.txt אשר אנחנו מספקים ושולט בגישה אוטומטית לחלקים של השירותים של פק”ל חגור; או
 • תשתמש בשירותים של פק”ל חגור בכל צורה אשר אינה חוקים או בכל דרך לא מאושרת, או תעסוק, תעודד או תקדם כל פעילות אשר מפירה תנאים אלה.

6 תוכן אסור

לא תיצור, תפרסם, תשמור או תשתף תוכן משתמש אשר:

 • לא חוקי, מוציא דיבה, משמיץ, גס, פורנוגרפי, מגונה, זימתי, מרמז, מטריד, מאיים, פולשני, פוגע בזכויות הפרט או בזכויות הכלל, פוגעני, מסית, מטעה או מרמה.
 • עלול להוות, לעודד או לספק הנחיות לעבירה פלילית, להפר זכות כלשהי של פרט או כלל או להפר כל חוק שהוא.
 • מפר כל סימן מסחר, סוד מסחר, זכויות יוצרים או זכות אינטלקטואלית או קניינית של פרט או כלל.
 • מכיל כל הצהרה, הערה או טענה שלא משקפות את חוויותיך או השקפותיך הכנות.
 • מתחזה, או מייצגת באופן לא נכון את השיוך שלך, לכל אדם או ישות.
 • נכשל בבירור וברור לחשוף את כל הקשרים המהותיים שיש לך או עם צדדים שלישיים (לדוגמה, בקשר עם סקירת מוצרים);
 • מכיל כל קידום מכירות לא רצוי, קמפיין פוליטי, פרסום או שידול;
 • מכיל מידע פרטי או אישי של צד שלישי ללא הסכמת צד שלישי זה;
 • מכיל וירוסים, נתונים פגומים או קבצים מזיקים או משבשים או הרסניים אחרים או תוכן; או
 • לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מגביל או מעכב כל אדם אחר מלהשתמש בשירותינו או ליהנות ממנו, או גורם לחשיפת פק”ל חגור לכל נזק או חבות מכל סוג שהוא.

7 לינקים

באפשרותך ליצור קישור המוביל לשירותים של פק”ל חגור למטרות שאינן שיווקיות, בתנאי שהלינק אינו מתאר את פק”ל חגור או את המוצרים של פק”ל חגור בצורה מטעה, שגויה, גנאית, משמיצה ובתנאי כי האתר המספק את הקישור אינו מכיל חומר למבוגרים או חומר לא חוקי או כל חומר אשר עלול להימצא תוקפני, מטריד או מעורר התנגדות. פק”ל חגור שומרת את הזכות לבטל הסכמה זו בכל עת. לא תשתמש בלוגו של פק”ל חגור או גרפיקה קניינית של פק”ל חגור על מנת לקשר לשירותים של פק”ל חגור ללא הסכמה מפורשת וכתובה מפק”ל חגור.

8 תוכן צד שלישי

פק”ל חגור עשויים לספק תוכן צד שלישי (ממקורות אחרים), כולל תוכן משתמש, ועשויים לספק קישורים לדפי אינטרנט ותוכן של צד שלישי (ביחד, להלן: “תוכן צד שלישי“). פק”ל חגור אינם תומכים או מאמצים אף תוכן צד שלישי ולא מבטיחים לדיוקו או לשלמותו. פק”ל חגור לא יוצרים, מעדכנים או מפקחים על תוכן צד שלישי ולא אחראים לכל תוכן צד שלישי. הנך אחראי להחליט אם ברצונך לגשת או להשתמש בתוכן צד שלישי או תכנים ואפליקציות המקושרים מהשירותים של פק”ל חגור. התכתובת שלך או עסקאות עם, או השתתפות בקידומים של מפרסמים אשר נמצאו בשירותים של פק”ל חגור או דרכם הינם אך ורק בינך ובין מפרסם כזה. גישה ושימוש בתוכן צד שלישי כדוגמא זה, כולל החומרים, המוצרים או השירותים הנתונים בצד שלישי כלשהו הינם אך ורק תחת סיכונך.

9 משוב

כל שאלה, תגובה, הצעה, רעיון, חומר מקורי או יצירתי או מידע אחר אשר הינך מגיש לגבי פק”ל חגור, המוצרים של פק”ל חגור או השירותים המסופקים על ידם (ביחד, להלן: “משוב“), הינו לא סודי ופק”ל חגור יהיו זכאים לשימוש בלתי מוגבל והפצה של משוב לכל מטרה שהיא, פירסומית או אחרת, מבלי יידוע או פיצוי בעבורך.

11 תלונות בדבר זכויות יוצרים

יש לנו מדיניות של הגבלת הגישה לשירותים שלנו וחסימת חשבונות המשתמשים המפרים זכויות קניין רוחני של אחרים. אם אתה סבור כי דבר מה בשירותים שלנו מפר זכויות יוצרים שבבעלותך או בשליטתך, באפשרותך ליצור איתנו קשר עם הנושא “הפרת זכויות יוצרים”. בגוף ההודעה יש לספק קישור לעמוד בו לדעתך מופרות זוכיות היוצרים והסבר למה.

12 מידע משתמש

בעת רישום לשירותים של פק”ל חגור או רכישה בהם ייאסף מידע אודות פעולות המשתמש באתר ופרטים אישיים לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון וכתובת מייל. הינך מאשר קבלת הודעות מייל מאת פק”ל חגור.